Jag, Jan Bernhoff, är född 1971 i Umeå och växte upp i Haparanda. Jag har studerat historia och språk vid Universitetet i Lund och avslutat mina studier vid Lärarhögskolan i Stockholm 1999. Sedan dess har jag varit datalärare och hobbyhistoriker.

Tillbaka